Correcció d'errades del decret 137/2008 sobre la denominació oficial de l'entitat local menor de Mareny de Barraquetes

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Correcció de errades [sic] del DECRET 137/2008, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el canvi de denominació de l’entitat local menor el Mareny
per la forma exclusiva en valencià de Mareny de Barraquetes. [2008/12123]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 5.875, del 22 d’octubre de 2008
 Baixa


S’ha observat una errada en el Decret 137/2008, de 19 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el canvi de denominació de l’entitat local menor el Mareny per la forma exclusiva en valencià de Mareny de Barraquetes, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5855, de 23 de setembre de 2008, cal fer-ne la correcció en els termes següents:

On diu:
«El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en sessió de 23 de maig de 2008, va adoptar acord en què informava favorablement el canvi de denominació proposat»;

Ha de dir:
«El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en sessió de 23 de maig de 2008, va adoptar acord en què informava el canvi de denominació proposat».

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Correcció d’errades del decret 137/2008 sobre la denominació oficial de l’entitat local menor de Mareny de Barraquetes.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)