Crònica de Bernat Desclot/Capítol CXXV

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CXXV

Com lo princep ab sos cavallers muntaren en les sues galeres e feren la via de les galeres del rey d'Arago.


Q
uant lo princep viu que les galeres del rey d'Arago e de Cecilia passaven devant Napols e que demanaven batalla, ell, son cos tot armat, munta en huna galera e mana: que tot hom que son amich fos, que vengues apres d'ell. Quant los cavallers els barons qui ab ell eren e les altres gents veren quel princep s'era recollit en huna de les galeres, cascuns al mils que pogueren recolliren se en les galeres ab llurs armes, tants que totes les galeres eren plenes de cavallers e de gents d'armes que no n'i podien pus cabre. E en aquella galera hon lo princep era havia molts comtes, e molts barons honrats, e molts cavallers francesos e pullesos, tants que a penes podien cabre en la galera. E quant foren tuyt recollits, partiren se de la ciutat de Napols ab gran alegria e ab gran gatzara de trompes e d'altres esturments; e feren la via de la armada del rey d'Arago e de Cecilia.