Crònica de Ramon Muntaner/Capítol C

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL C.
Com madona la regina e els infants sen anaren per terra a Macina hon fo ajustat parlament; e com hagren noues, que lo noble en Manfre Lança hach pres lo castell de Malta.

Apres aço madona la regina e los infants anarensen per terra ab llur companyia a poques jornades a Macina; e en cascu lloch feyals hom tant gran festa, que marauella era. E axi a poques jornades vengren ab ells los D ballesters e els D almugauers per terra, ab llurs armes, e tots los cauallers ab llurs armes, e els caualls en destra. Si que tota la gent nauia gran alegre e grans esforç; que molt los feya bell veure. E si a Palerm los fo feyta gran festa, molt fo major aquella de Macina sens tota comparacio: axi que mes de XV jorns dura, que nul hom no hi feu res.

E dins aquells XV dies vengren noues, quel noble en Manfre Lança hach pres lo castell de Malta ques fo retut a ell a bona merce. E segurament la festa sen millora, e madona la regina e els infants nagren gran alegre e plaer: e degren ho hauer, que molt es reyal castell e bo, e aquell castell e la illa esta be axi a la illa de Sicilia, com fa la pedra en lanell.

E com la festa fo passada, madona la regina ajusta parlament en la ciutat de Macina de la gent de la ciutat e de la plana de Millars e de la ribera entro a Taurmina. E com tots foren ajustats per madona la regina e per los infants, dix los micer Ioan de Proxida moltes bones paraules, els dona gran confort e gran alegre, axi que tuyt se partiren pagats de madona la regina e dels infants.