Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CCI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CCI.
Com frare Roger magaduch de Romania pres comiat del senyor de Sicilia, e passa de dos milia e cinchcents cauallers darmes, e cinch milia entre almugauers e paons en Romania.

Axi que cascuns se reculliren ab llurs mullers e ab llurs infants, e molt alegres e pagats del senyor rey, que hanch no fo senyor qui mills se captingues de gents qui laguessen seruit, com ell feu, en tant com ser podia, e encara mes de poder; que cascu sabra, quel senyor rey no hauia thresor, que de tals guerres exia, que res no li bastaua. E axi mateix recullirensen los richs homens e cauallers: e hauien los cauallers e los homens de cauall doble racio de totes coses. Mas en Berenguer Dentença no poch esser aparellat aquella saho, ne en Berenguer de Rochafort; quen Berenguer de Rocafort tenia dos castells en Calabria que no hauia volgut retre en les paus, entro fos pagat de ço que li era degut de son sou a ell e a sa companya, per que axi tost nos poch recullir; mas recullis en Ferran Ximenis Darenos e en Ferran Daunes e en Corberan Dalet e en Pere Daros e en Pere de Logran, e molts daltres cauallers e adalils e almugauers. E axi com foren recullits, foren entre galees e lenys e naus e terides XXXVI veles: e hach hi mil e cinchcents homens a cauall per escrit, arreats de totes coses, saluant de caualls. E hach hi be IV milia almugauers e be mil homens de peu qui eren menys dels galiots, e dels mariners qui eren del nauili: e tots aquests eren Cathalans e Aragonesos, e la major part menauen llurs mullers o llurs amigues e llurs infants. E axi presseren comiat del senyor rey e partirensen a la bona hora de Macina ab gran alegre e ab gran pagament.