Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CCXLI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CCXLI.
Com los Turchs se partiren de la companya, e Genouesos los presseren tots en fe a bocha Daner; e com aquells qui eren romasos en la part de Galipol foren morts per lemperador de Constantinoble.

E los Turchs e els Turcoples qui vaeren, que daqui auant la companya no sen tenia a partir del ducat de Tenes, e hagren tot lo mon guanyat, digueren, que sen volien anar. E els Cathalans digueren los, quels darien tres o quatre llochs, o mes del ducat lla hon se volguessen, e quels pregauen, que romanguessen. E ells digueren, que per res non volien romandre, que puys los hauia Deus feyt be, que tuyt eren richs, que sen volien tornar al reyalme del Natuli a llurs amichs. E axi partirense ab gran amor e ab gran concordia los uns dels altres, es proferiren los uns als altres ajuda, si ops lauien. E axi tornarensen saluament estro a Galipol a poques jornades, affegant e cremant tot ço que dauant los venia; que no hauien recat, que nul hom los estigues dauant, en tal manera hauien lexat limperi los Cathalans. E com foren en Bocadaner, vengren a ells X galees de Genouesos per tractament del emperador e digueren, quels passarien lo bras de Bocadaner, que no ha danple pus de quatre milles en aquell lloch. E axi auengrense ab ells, e juraren los sobre los sancts euangelis, que saluament e segura los passarian lo bras de Bocadaner: que no ha dample pus de quatre milles en aquell lloch: axi que passaren un viatge de la pus menuda gent que hi era. E com aquells honrrats vaeren, que be hauien passada aquella gent, meterense en les galees. E com foren a les galees, al entrant lleuarenlos totes las armes, que axi era en conuinença, quels Turchs lliurassen totes les armes als Genouesos, e los Genouesos metien les totes en una galea. E puys com los Turchs foren recullits en les galees, qui eren menys darmes, los mariners lexaren se correr sobrells, e mataren ne be la meytat, e los altres meterense de sota: e axi hagren ne la major part daquells qui bons eren, e menarenlos sen a Genoua, els anauen venent per Pola e per Calabria e en Napols e en tot lloch; e daquells qui eren romasos en lla part de Galipol non escapa negu, que lemperador hi hach molta gent feyta venir de Constantinoble, que tots los mataren.

E axi los Turchs veus, ab qual falsia e ab qual desleyaltat foren consumats per Genouesos, que non escaparen mas aquells qui en la primera vegada passaren. E daço foren molt despagats aquells de la companya, com ho saberen. E axi veus los Turchs quina fi han feyta, ne com mala a llur ops se partiren de la companya.