Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CCXLV

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CCXLV.
Com pau se tracta entre lo senyor rey Darago e lo rey de Castella ab conuinença, quell fill major del rey en Iacme Darago mulleras ab filla del rey en Ferrando de Castella.

Com lo senyor rey Darago hach lleuat lo regne de Murcia al rey en Ferrando de Castella, e li hach feyta correr gran res de sa terra, el senyor infant en Pere de Castella, e daltres daquells de Castella vaeren, que la guerra Darago nols era bona, e especialment don Anrich qui era molt antich e saui, tractaren pau ab lo senyor rey Darago; axi que la pau se feu en aquesta manera, quel fill major del senyor rey Darago, per nom linfant en Iacme, deuia pendre per muller la filla del rey en Ferrando tantost com fos de edat: e tantost la lliuraren al senyor rey Darago qui la feu nudrir en Arago. E lo senyor rey Darago rete lo regne de Murcia al rey don Ferrando, saluant ço qui era de sa conquesta, quel senyor rey en Iacme son aui hauia donat en dot ab una sua filla a don Manuel[1], frare del rey don Alfonso de Castella; e puys aquella dona muri sens infants, e la terra hauia a tornar al senyor rey Darago. E per la gran amistat quel senyor rey en Iacme hauia ab lo rey don Alfonso son gendre e ab lo infant don Manuel, e ara lo senyor rey volch ho cobrar, e gran raho e dret qui era. Axi en estes paus recobra ho, e aço es Alacant e Elx e Asp e Petrer e la vall Della e de Nouella e la Mola e Criuillen e Fauanella e Gallosa e Oriola e Guardamar.

  1. V. Cap.XVII.