Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CCXVI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CCXVI.
Com la companya del cesar dellibera desafiar lo emperador, e reptarlo de fe, e daço que feyt hauia; e com lemperador de Constantinoble feu matar an Ferran Daunes, almirall, ab tots los Cathalans e Aragonesos qui eren a Constantinoble.

Veritat es, que, com lo cesar fo mort, ens hagren correguts ens tenien assatiats a Galipol, nos hagrem dacord, que abans que faessem mal al emperador, quel desafiassem e reptassem de fe e daço que feyt hauia a nos; e que aquest reptament e puix lo desafiament se faes en Constantinoble en presencia del comu de Venecia, e tot ab cartes publiques. E ordona en Sischar caualler e Pero Llopis adalil, e dos almugauers e dos comits, que ab una barca de XX rems hi anassen per cap den Berenguer Dentença e de tota la companya, e axi fo feyt, e anarensen a Constantinoble. E dauant los dauantdits de les comunes desafiaren lemperador, e puix lo reptaren de fe, es proferiren, que deu per deu, e C per C que eren aparellats de prouar, que malament e falsa hauia feyt matar lo cesar e les altres gents qui ab ell eren anats, e hauien correguda la companya sens desafiar: e axi quen valia menys sa fe, e que daqui auant ques desexien dell. E daço lleuaren cartes publiques partides per A, B, C, que sen portaren, e atre tal lexaren en faeltat als dauantdits de les comunes. E lemperador escusas, que ell nou hauia fet. Veus com sen podia escusar! e aquell dia mateix feu matar tots quants Cathalans e Aragonesos hauia en Constantinoble ab en Ferran Daunes almirall.