Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CL

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CL.
Com lo senyor rey en Iacme de Sicilia passa en Calabria per guerrejar; e com lach tota netament, saluant lo castell Destill.

E com en Berenguer de Sarria hach feyt tot aço, ab gran guany tornasen en Sicilia hon troba lo senyor rey qui fo molt pagat de ço que hach feyt; e sis foren tots los Sicilians, per lo gran damnatge quels Malfatans los feyen tot jorn. E tantost com les galees foren a Macina, lo senyor rey passa en Calabria ab gran gent, e ana vesitar totes ses terres: e aytant com caualcaua de la terra qui encara no era sua, aytants sen retien a ell; si que per cert, si lalmirall fos ab lestol estat aquella saho en la ciutat de Napols, dretament sen fora anat. Queus en diria pus? que netament hach tota Calabria, saluant lo castell Destill, axi com dauant vos he dit, e Taranto e principat e el cap de les Llengues e Otrento qui es bona ciutat e archebisbat, e basta puix deça principat entro a Senler prop a XXX milles. E açi com lo senyor rey hach conquest ço qui entorn li estaua, anas deportant e caçant per la Calabria, perço com es la pus sana prouincia del mon, e la pus graciosa de totes sanitats, e les millors aygues e les millors fruytes del mon: e en la Calabria hauia molt honrrat rich home caualler poblat de Cathalunya e Darago, e del pays mateix: e axi lo senyor rey anaua de conuit en conuit e de plaer en plaer. E com lo senyor rey sanaua axi deportant, en Berenguer de Sarria vench ab les galees a Macina, e axi mateix hach molt guanyat en aquesta entrada.

Ara vos lexare a parlar dell, e tornare a parlar del senyor rey Darago.