Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CLX

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CLX.
Com lo senyor rey Nanfos Darago feu cridar ses hosts en Cathalunya a paga de quatre mesos; e com entra ambells en Rossello per vaer, si Francesos hi eren entrats en Empurda.

Com lo senyor rey Darago fo a Barcelona, e sabe gran gent de la Llenguadoch saparellaua per entrar a Rossello e Empurda, feu cridar ses hosts en Cathalunya a paga de quatre mesos, e que tot hom a jorn cert fos en la vila de Peralada: e cascuns richs homens e cauallers e ciutadans e homens de viles foren molt gint aparellats aquell dia a Peralada. E lo senyor rey, abans que partis de Peralada, trames linfant en Pere en Arago per gouernador e per major, perço que, si per Nauarra volia entrar negu en Arago, quels ho contrastas. E com aço hach feyt, e hach totes les hosts a Peralada, entrasen en Rossello. E com fo al Velo, sabe que no hi hauia gent estranya entrada, e per los rayques de la muntanya anasen a Coplliure, e de Coplliure tornasen en Empurda: e axi nous dire, que aquells de la Llenguadoch se metessen en cor, que entrassen en Cathalunya, ans com saberen, quel senyor rey Darago fo en Rossello, sen torna cascu en son lloch e en ço del seu.