Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CLXXX

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CLXXX.
Com lalmirall en Roger de Luria sen torna en Sicilia e passa en Calabria ab lo senyor infant en Fraderich, e tengren la terra en veritat e justicia.

Com lo senyor rey Darago hach tots sos feyts endreçats de Castella, e hach endreçada tota sa terra, ell mana al almirall, que sen tornas en Sicilia, e que estigues prop del senyor infant en Fraderich, e que tota hora tinguessen L galees adobades e aparellades, que no calgues mas muntar la gent, si ops hi era; e que anas ab lo senyor infant vesitant tota Calabria e les altres terres del regne, e que tinguessen la terra en veritat e en justicia. E axi com lo senyor rey ho mana, axis compli: que lalmirall ana al regne de Valencia, e vesita totes les sues viles e castells; e puix venchsen a Barcelona de Valencia per mar ab totes aquelles galees que pendre volch de Valencia; a Barcelona ell se recullia, e pres comiat aqui del senyor rey, e recullis e anasen en Sicilia, e passa per Mallorques e per Manorca; e puix costeja la Barbaria e pres naus e lenys, e barreja viles e llochs de Sarrahins. E ab gran guany e ab gran alegre ell sen torna en Sicilia, e troba a Palerm madona la regina e el senyor infant en Fraderich quil reeberen ab gran goig e ab gran alegre.

E ell donals les cartes que tenia del senyor rey. E com hagren vistes les cartes, e saberen la pau que hauia feyta ab lo rey de Castella, foren ne molt pagats tots quants nauia en Sicilia e per tot lo regne. E lalmirall ab lo senyor infant en Fraderich ana vesitant totes les terres per tota Sicilia; e puix passaren en Calabria e faeren atre tal. E com foren en Calabria, venchlos missatge, que Carles Martell, lo fill major del rey Carles, era passat desta vida, si quen fo feyt gran dol per tots aquells qui be li volien, perço com era bon senyor. E romas de Carles Martell un fill qui fo e es encara rey de Ungria, e una filla per nom madona Clemensa qui fo puix regina de França. E la mort de Carles Martell feu puix a saber lo senyor infant en Fraderich al senyor rey Darago.

Ara vos lexare a parlar del senyor infant en Fraderich e del senyor rey Darago e de la mort de Carles Martell, e tornare a parlar del rey Carles.