Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CXC

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CXC.
Com dos cauallers de Cathania e Ser Virgili de Napols reteren la ciutat de Cathania al duch Robert fill major del rey Carles, lo qual lexa lo senyor rey en Iacme Darago a Cathania, com passa segona vegada al Papa.

E com lo senyor rey Darago hach lexat lo duch Robert a Cathania, e sen fo vengut la segona vegada que ana al papa, e ana en Napols e en Sicilia; e no poch hauer feyta pau entre lo senyor rey de Sicilia son frare e lo rey Carles son sogre. E lo duch Robert, fill major del rey Carles, romas en Sicilia en la ciutat de Cathania, que ser Virgili en Napols e dos cauallers de Cathania li hagren retuda la ciutat: e puix axi mateix li fo retut Paterno e Aderes e daltres llochs. Axi que la guerra era molt gran en Sicilia; quel duch hi hauia gran poder de caualleria, que be hi hauia tres mil caualls armats, e lo senyor rey de Sicilia non hauia pus de mil Cathalans e Aragonesos: e tots dies aquells del senyor rey de Sicilia guanyauen sobre ells.