Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CXLII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CXLII.
Com entes a la lletra del senyor rey Darago lo rey de Mallorques trames una barca armada ab lletres de segret al noble en Pons Saguardia, llochtinent en Mallorques; e com lo senyor rey en Pere pensa venir a Xatiua per lliurar sos nabots e fer don Alfonso rey de Castella.

E tantost com ells se foren partits del senyor rey, lo senyor rey de la sua ma escriui una lletra al rey de Mallorques; que li escriui, cascuns vos ho podets pensar segons les paraules que dauant hauets enteses. E com lo rey de Mallorques hach reebudes les lletres del senyor rey Darago son frare, trames una barca armada a Mallorques ab lletres que escriui de la sua ma, que trames al noble en Pons Saguardia, qui per ell era llochtinent en Mallorques; e axi mateix ne trames al daltres prohomens de segret de Mallorques. Que los feu saber, aço nom se, mas cascuns vos ho podets pensar.

E com lo senyor rey Darago hach hauda resposta del senyor rey de Mallorques, alegre e pagat partis de Barcelona per anar a Salou per ajudar e per espaetxar tost lo senyor infant. E despuix enteniasen a venir al regne de Valencia per trer de Xatiua don Alfonso e don Ferrando de Castella nabots seus, e que fos rey de Castella don Alfonso, perço ques venjas be de son nabot lo rey en Sanxo de Castella, qui axi li era fallit als ops, e li era vengut menys daço que li hauia promes. E axi voliasen venjar en tal manera, que tot lo mon ne prengues exempli.