Chronik des edlen en Ramon Muntaner/Capítol CXLVII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CXLVII.
Com se sabe la mort del senyor rey en Pere a Mallorques e en Sicilia; e los plants e plors que van fer tots los de Macina.

Com la galea fo partida de Barcelona, dins pochs dies fo a Mallorques hon troba lo senyor rey Darago Nanfos a les torres Lauaneres: e feu tot ço que li hauien manat los marmessors del senyor rey son pare, e aytant mes, que ab les pus belles vestidures que hach ell exi en terra, e aço feu sauiament: per que diu lexempli del prohom: tramit saui, e no li digues, que faça; per que tot senyor, ciutat o vila deu molt metre sa punya, que com tramet missatge, quel trameta pus saui que puixca; que bon missatge honrra son senyor o sa comunitat, e porta ço per que va a bona fi.

E com hach parlat ab lo senyor rey e ab lalmirall, acullis e feu la via de Sicilia, e a poch de temps ell fo en Sicilia e troba madona la regina e el senyor rey en Iacme rey de Sicilia, e linfant en Fraderich a Macina: e dix los la nouella, e feu tot ço que li fo manat. E com la mort fo poblicada, e lo testament fo lest a Macina, vaerets dols e plors per tota Sicilia e per tota Calabria; que be dura vuyt jorns als mas plorar.