Crònica de Ramon Muntaner/Capítol VIII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL VIII.
Per quina raho lo senyor rey en Iacme essent sobre Mallorques feu jurament de no partir dalli tro lo rey sarrahi prengues per la barba, e com presa Mallorques, Manorques e Yuiça li reteren trabut, e quins chrestians foren los primers pobladors de Mallorques.

E aquest sagrament feu lo dit senyor rey, perço com lo dit rey sarrahi hi hauia gitats en la host ab trabuchs catius chrestians perque plach a nostre senyor Jesu Christ, que ell los ne venjas. E apres que hach presa la ciutat, e tot lo regne se rete a ell, hacha llexar la illa de Manorques qui es apres XXX milles de la illa de Mallorques; mas lo moxerif de Manorques sen feu son hom e son vasall, e sauench ab ell, que lin dona cert trabut tots anys. E semblantment feu dela illa de Yuiça qui es a LX milles prop de la illa de Mallorques: e cascuna es bona illa e honrada, e cascuna voge C milles, e cascuna era molt be poblada e de bona gent de Moros.

E aço feu lo dit senyor, pero com nos ho podia atturar; quels Sarrahins del regne de Valencia li corrien gran res de la sua terra, axi que les sues gents ne sofferien gran damnatje, perque hi fo mester que hi anas acorrer. E perço asenyaladament llexa axi les dues illes, que en aquella saho non gita los Sarrahins: e axi mateix los hi dexa, perço com hauia a poblar de les sues gents la ciutat de Mallorques e tota la illa. E axi la una poblacio valgra menys per laltra, perque li parech millor. E axi fo que llexas les dues illes poblades de Sarrahins, quen sauien sera tota hora de conquerir. E quant hach presa la dita ciutat e la illa, ab majors franqueses e llibertats que ciutat sia al mon; perque huy es una de les nobles ciutats del mon, e ab majors riqueses, poblada tota de Cathalans, tota donrrat lloch e de bo; perque son exits huy hereus qui son la pus conuinent gent del mon, e la mills nodrida que de ciutat qui al mon sia.