Crònica de Ramon Muntaner/Capítol XXXV

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XXXV.
Com lo rey Corali vench Dalamanya ab grans gents, per venjar la mort damdos llurs frares, e com lach pres lo rey Carles e li lleua la testa en Napols, e sens contraste resta senyor de Sicilia.

E no ana a lloch de temps, que lo rey Corali vench Dalamanya ab grans gents contra lo rey Carles, per venjar lo rey Manfre e lo rey Eus qui eren estats morts en la batalla. E axi mateix combates a jorn cert ab lo rey Carles, e axi com a Deus plague la desconfita torna sobre lo rey Corali e ses gents, e lo rey Carles fo vencedor e lleua lo camp, e hach viu lo rey Corali, e ab mal que li estech tolchli la testa en Napols, don tots los princeps del mon e les altres gents lin donaren gran blasme. Empero axiu feu, e axi lo rey Carles puix no hach contrast en sa terra per negu, ne nul hom nosen mes en venjança affer neguna, entro quel rey en Pere Darago per honor de la regina sa muller e de sos fills se posa en cor, que aquelles morts venjas. E daço lexare ara a parlar, car be hi tornarem, com sera lloch e temps; mas tornare a parlar del senyor rey en Pere Darago.