Decret 10/1985, de 14 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominació del municipi de Castelló de Rugat

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 10/1985, de 14 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominació del municipi de Castelló de Rugat
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 234, el 7 de març de 1985
 Baixa


 266 DECRET 10/1985, de 14 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s' aprova la nova denominació del municipi de Castelló de Rugat.

 L’Ajuntament de Castellón de Rugat (València), en sessió celebrada el dia 9 de setembre de 1983, acordá sol·licitar el canvi de l’actual nom del municipi pel de Castelló de Rugat.
 L’Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València i el Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, consideren correcta en Valencià la grafia de Castelló de Rugat.

 La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.
 En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Castellón de Rugat, per a l’alteració del seu nom actual pel de Castelló de Rugat, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria de Governació, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 14 de febrer de 1985,


 Decrete:

Article únic

 L’actual municipi de Castellón de Rugat es denominarà Castelló de Rugat. Les referències que, al nom antic, realitzen els òrgans de l’Estat o altres organismes públiques, s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.

 València, 14 de febrer de 1985.

El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Governació,
FELIP GUARDIOLA I SELLÉS

Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 10/1985 sobre la denominació oficial del municipi de Castelló de Rugat.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)