Decret 103/1980 de 23 de juny que fa referència al canvi de nom del Municipi de Lérida per Lleida

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Decret 103/1980 de 23 de juny que fa referència al canvi de nom del Municipi de Lérida per Lleida.
Generalitat de Catalunya
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 74 del 16 de juliol de 1980
 Baixa
Decret 103/1980 de 23 de juny que fa referència al canvi de nom del Municipi de Lérida per Lleida

 L'Ajuntament de Lérida ha estimat adient el canvi de nom del Municipi pel qual ara se'l coneix pel del seu origen català, que és el de Lleida, i a tal efecte, d'acord amb les facultats que li atorguen els articles 22 de la Llei de Règim Local i 34 del Reglament de Població i Demarcació Territorial del 17 de maig de 1952, va tramitar l'oportú expedient per tal que se li concedís l'autorització que exigeixen els articles esmentats.

 En el dit expedient s'han acomplert totes les formalitats que estatueixen els preceptes legals reglamentaris vigents i també n'han emès els respectius informes l'Excma. Diputació Provincial i l'Institut d'Estudis Catalans.

 Atès que en realitat no es tracta d'un canvi de nom del Municipi, en el sentit de substituir-lo per un de nou o estrany, sinó de fixar el que correspon a una correcta grafia catalana;

 Per tant, segons el que estableix l'article 1.r 2.3 del Reial Decret 2115/1978, de 26 de juliol, a proposta del Conseller de Governació i d'acord amb el Consell Executiu,


  Decreto:

 Article únic. — S'autoritza l'Ajuntament de Lérida a canviar el nom d'aquest municipi pel del seu origen català, que és el de Lleida, el qual correspon a la seva tradició històrica, cultural i literària.


 Barcelona, 27 de juny de 1980.

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Joan Vidal i Gayolà
Conseller de Governació


Enllaços externs[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)