Decret 113/1991 sobre la denominació oficial del municipi de Gaianes

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 113/1991, de 26 de juny, pel qual aprova el canvi de la denominació del municipi de Gayanes per la de Gaianes. [91/3767]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.578, el 3 de juliol de 1991
 Baixa


L’Ajuntament de Gayanes, en la sessió del dia 2 de juny de 1990, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Gaianes.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia de Gaianes.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tot açò, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Gayanes per a l’alteració de la denominació actual per la forma tradicional en valencià de Gaianes, i de conformitat amb la proposta elevada pel Conseller d’Administració Pública, en la qual s’acredita l’acompliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Govern valencià en reunió del dia 26 de juny de 1991,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi de Gayanes de la província d’Alacant adoptarà la forma tradicional en valencià de Gaianes. Les referències que a l’antic nom hagueren estat realitzades pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


Valencia, 26 de juny de 1991.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÉRIT BONO I MARTÍNEZ


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 113/1991 sobre la denominació oficial del municipi de Gaianes.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)