Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Decret de substitució del president de la Generalitat de Catalunya (2020) publicat al DOGC Núm. 8237A de 30 de setembre de 2020
Download-icon.svg Baixa


DECRET 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya.


D'acord amb la Sentència núm. 477/2020, de 28 de setembre, dictada per la Sala Segona del Tribunal Suprem per la qual es desestima el recurs de cassació interposat i es confirma la Sentència núm. 149/2019, de 19 de desembre, dictada per la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment abreujat núm. 1/2019;

D'acord amb la providència d'execució núm. 1/2020, dictada el 28 de setembre per la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya;

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i d'acord amb el Govern,


DECRETO:


Article 1

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda substitueix el president de la Generalitat.


Article 2

El vicepresident del Govern exerceix les atribucions de la presidència de la Generalitat d'acord amb els límits propis d'una substitució i d'un Govern en funcions, de conformitat amb la Llei 13/2008 i la resta de l'ordenament jurídic.


Article 3

Es ratifica el personal eventual que depèn de la presidència de la Generalitat.


Article 4

Donar compte d'aquest Decret al Parlament de Catalunya.


Article 5

Disposar la publicació d'aquest Decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Disposició final

Aquest decret restarà sense efecte, per al cas que d'acord amb el que es disposa en la normativa vigent, se suspengui l'execució de la Sentència núm. 149/2019, de 19 de desembre, dictada per la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment abreujat núm. 1/2019.


Barcelona, 30 de setembre de 2020


Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda


Meritxell Budó Pla
Consellera de la Presidència i portaveu del Govern


Bernat Solé Barril
Conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència


Miquel Samper i Rodriguez
Conseller d'Interior
Per absència
Meritxell Budó Pla
Consellera de la Presidència i portaveu del Govern


Josep Bargalló Valls
Conseller d'Educació


Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut


Damià Calvet i Valera
Conseller de Territori i Sostenibilitat


Àngels Ponsa i Roca
Consellera de Cultura


Ester Capella i Farré
Consellera de Justícia


Chakir El Homrani Lesfar
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies


Ramon Tremosa i Balcells
Conseller d'Empresa i Coneixement

Jordi Puigneró i Ferrer
Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública


Teresa Jordà i Roura
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació


PD-icon.svg
Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)