Decret 117/2010, de 31 d'agost, pel qual s'atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya a l'Institut d'Estudis Catalans

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 117/2010, de 31 d'agost, pel qual s'atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya a l'Institut d'Estudis Catalans
Generalitat de Catalunya
Decret que atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya l'Institut d'Estudis Catalans, publicat al DOGC Núm. 5706, del 2 de setembre de 2010, p. 65832-65833
Download-icon.svg Baixa


DECRET
117/2010, de 31 d'agost, pel qual s'atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya a l'Institut d'Estudis Catalans.

 L'Institut d'Estudis Catalans va ser fundat el 18 de juny de 1907 per iniciativa d'Enric Prat de la Riba, aleshores president de la Diputació de Barcelona.

 Sota els principis de rigor científic, catalanitat i obertura a l'exterior, els seus objectius eren l'alta recerca en els àmbits de la cultura catalana, en especial, la metodologia històrica aplicada a les ciències humanístiques, l'estudi, la codificació i el desenvolupament de la llengua catalana i el conreu de la ciència en aquesta llengua.

 Les vicissituds històriques del nostre país no van deixar d'afectar l'Institut, el qual, des del 1939 fins al 1976, es veié seriosament perjudicat per la repressió que patí la cultura catalana.

 Tanmateix, gràcies a l'esperit de resistència i de fidelitat als objectius tradicionals, així com a la tasca dels seus membres i al suport de determinades entitats, l'Institut va sobreviure.

 Poc després d'iniciada la transició política, l'Estat espanyol reconeixia l'Institut d'Estudis Catalans i n'aprovava els Estatuts per mitjà del Reial decret 3118/1976, del 26 de novembre, on consta que l'àmbit d'actuació de la institució s'estén a les terres de llengua i cultura catalanes.

 Al llarg de més d'un segle l'Institut d'Estudis Catalans s'ha consolidat i ha fet i vist créixer el seu reconeixement i prestigi. El seu paper dins de la comunitat científica i la societat catalana en general s'ha consolidat en els darrers anys. Avui l'Institut d'Estudis Catalans acull bona part de l'elit científica de l'àmbit lingüístic català, la qual cosa li ha reportat tant el reconeixement com l'ascendent dins de la societat catalana.

 L'Institut va impulsar i emparar, des dels seus inicis, els treballs normatius i el Diccionari general de la llengua catalana dirigits per Pompeu Fabra. El 1995 l'Institut d'Estudis Catalans va publicar el Diccionari de la llengua catalana, amb un ressò públic extraordinari. Tanmateix, el Diccionari representa tan sols una part de l'activitat de l'Institut que, amb les seves seccions i societats filials, promou i desenvolupa la recerca en els diferents àmbits de la ciència i de la tecnologia, però principalment en la de tots els elements de la cultura catalana.

 Les relacions i actuacions de l'Institut comprenen, actualment, totes les universitats del nostre àmbit lingüístic, així com les de l'Estat espanyol. L'Institut d'Estudis Catalans és membre actiu, així mateix, de la Unió Acadèmica Internacional.

 El Govern de la Generalitat vol reconèixer a l'Institut d'Estudis Catalans la seva fidelitat al llarg de més d'un segle envers els objectius fundacionals.

 Així mateix, el Govern reconeix a l'Institut d'Estudis Catalans la constància de la voluntat d'exercir l'autoritat en relació amb el present i el futur de la llengua catalana, així com el propòsit d'excel·lir en totes les matèries científiques i humanístiques de què s'ocupa, a través de les seves seccions i societats filials.

 Per tot això, i d'acord amb el que disposen els articles 5 i 7 del Decret 315/2004, de 22 de juny, pel qual es regula la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
 S'atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya a l'Institut d'Estudis Catalans en reconeixement a la seva tasca en la recerca en els àmbits de la cultura catalana.

Barcelona, 31 d'agost de 2010

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

PD-icon.svg
Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)