Vés al contingut

Decret 147/2013, de 2 d’abril, pel qual s'atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya a l'Eminentíssim i Reverendíssim Doctor Lluís cardenal Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona

De Viquitexts
Decret 147/2013, de 2 d’abril, pel qual s'atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya a l'Eminentíssim i Reverendíssim Doctor Lluís cardenal Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona
Generalitat de Catalunya
(2013)


DECRET 147/2013, de 2 d'abril, pel qual s'atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya a l'Eminentíssim i Reverendíssim Doctor Lluís cardenal Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona.


El Govern ha acordat concedir la Medalla d'Or de la Generalitat al cardenal Lluís Martínez Sistach per la seva trajectòria al servei de la societat catalana i a l'impuls i reconeixement internacional de la llengua i la cultura de Catalunya, al capdavant de l'Arxidiòcesi de Barcelona, fet que ha permès reforçar la bona entesa i col·laboració entre el Vaticà i Catalunya, com ho posà de manifest la visita del papa Benet XVI el novembre de 2010 amb motiu de la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família, que tingué una gran repercussió a nivell mundial per a la ciutat de Barcelona i per a Catalunya.

El Govern també vol reconèixer el paper del cardenal Martínez Sistach al capdavant de l'Església catòlica a Catalunya pel seu paper conciliador i dialogant amb la resta de confessions religioses, per la seva defensa de la identitat, la llengua i la cultura de Catalunya, i molt especialment, pel paper de suport constant als més desafavorits a través de les institucions diocesanes i parroquials, com Càritas, que realitzen una funció bàsica d'ajuda i suport a les persones en risc d'exclusió social i en situació de vulnerabilitat, molt especialment en els moments actuals de dificultats econòmiques.

Nascut el 29 d'abril de 1937 a Barcelona, Lluís Martínez Sistach va cursar els seus estudis eclesiàstics de Filosofia i Teologia al Seminari Major diocesà de Barcelona i al mateix temps va obtenir el títol de Mestre a l'Escola Normal de Barcelona. L'any 1961 va ser ordenat prevere a la parròquia de Santa Maria de Cornellà. L'any següent va marxar a Roma per ampliar els seus estudis de Dret Canònic, on va obtenir l'any 1967 el grau de doctor in utroque iure per la Universitat Pontifícia Lateranense amb una tesi doctoral sobre “El dret d'associació a l'Església”.

L'any 1979 el cardenal Narcís Jubany el va nomenar vicari general de Barcelona, amb l'encàrrec especial d'assegurar la coordinació de tots els organismes de la Cúria Diocesana i posteriorment se li confià també la coordinació dels tres consells diocesans -l'Episcopal, el Presbiteral i el Pastoral- i la presidència de la comissió assessora de nomenaments parroquials.

El papa Joan Pau II el va nomenar l'any 1987 bisbe auxiliar de Barcelona; uns anys més tard, el 1991 bisbe de Tortosa va ser un dels principals impulsors del Concili Provincial Tarraconense. Posteriorment, l'any 1997 fou nomenat arquebisbe metropolità de Tarragona i el 2004 arquebisbe de Barcelona, i va esdevenir el primer arquebisbe metropolità de Barcelona, atès que a partir del 15 de juny de 2004 aquesta seu compta amb dues diòcesis sufragànies formant una província eclesiàstica.

En el consistori de 24 de novembre de 2007, el papa Benet XVI el va crear cardenal amb el títol de la Basílica de Sant Sebastià de les Catacumbes, del qual prengué possessió el 20 de gener de 2008.

En l'àmbit docent, del 1970 al 1987 va ser professor de Dret Canònic a la Facultat de Teologia de Catalunya, de l'Institut Teològic Martí Codolar dels Salesians i de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. L'any 1983 fou elegit president de l'Associació Espanyola de Canonistes. Del 1999 al 2004 fou membre del Consell Social de la Llengua Catalana de la Generalitat de Catalunya. És Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Facultat de Filosofia de Catalunya, president de la Fundació Escola Cristiana i de la Fundació de la Junta Constructora de la Sagrada Família.

És vicepresident de la Conferència Episcopal Tarraconense i encarregat de la Pastoral Social en l'àmbit de Catalunya. A la Conferència Episcopal Espanyola, del 1990 al 2002 fou president de la Comissió Episcopal d'Assumptes Jurídics. Del 2005 al 2010 ha estat membre del Comitè Executiu i de la Comissió Permanent. Des de l'any 2010 és president de la Comissió Episcopal de Litúrgia i membre de la Comissió Permanent de la Conferència.

És membre a la cúria romana dels següents dicasteris: del Pontifici Consell per als Laics des de 1996, del Pontifici Consell per als Textos Legislatius des de 2002, del Tribunal Suprem de la Signatura Apostòlica des de 2006 i de la Prefectura per als Béns Econòmics de la Santa Seu des de 2009.

Per tot això, i de conformitat amb el que disposa el [[Decret 22/2012, de 28 de febrer, pel qual es regula la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya]], i d'acord amb el Govern,

Decreto:


Article únic

S'atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya a l'Eminentíssim i Reverendíssim Doctor Lluís cardenal Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona per la seva tan destacada trajectòria al servei de la societat catalana i a l'impuls i reconeixement internacional de la llengua i la cultura de Catalunya al capdavant de l'Arxidiòcesi de Barcelona.


Barcelona, 2 d'abril de 2013


Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)