Decret 152/1986 sobre la denominació oficial del municipi de Sumacàrcer

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 152/1986, de 9 de diciembre, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi de Sumacàrcer (València). [3051]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 494, el 26 de desembre de 1986
 Baixa


L’Ajuntament de Sumacárcel (València), en sessió celebrada el dia 19 de maig de 1986, acordà de sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi pel de Sumacàrcer.

El Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia de Sumacàrcer.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Sumacárcel (València) per a l’alteració de la denominació actual per la de Sumacàrcer, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria d’Administració Pública, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 9 de desembre de 1986,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi de Sumacárcel, de la Província de València, es denominarà Sumacàrcel. Les referències que al nom antic hagen efectuat els òrgans de l’Estat o d’altres organismes públics es consideraran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


Valencia, 9 de desembre de 1986.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

VICENT SOLER I MARCO


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 152/1986 sobre la denominació oficial del municipi de Sumacàrcer.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)