Decret 155/1990 sobre la denominació oficial del municipi de l'Orxa

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 155/1990, d’1 d’octubre, pel qual s’aprova la nova denominació del municipi en bilingüe: L’Orxa en valencià i Lorcha en castellà. [90/4605]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.400, l’11 d’octubre de 1990
 Baixa


L’Ajuntament de Lorcha, en sessió celebrada el 30 de gener de 1989, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma bilingüe L’Orxa en valencià i Lorcha en castellà.

El Gabinet d’Ús del Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia de L’Orxa, i no escau cap informe per a la forma en castellà, Lorcha, que és l’actual denominació.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tot açò, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Lorcha per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma bilingüe, L’Orxa en valencià i Lorcha en castellà, a proposta el Conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 1 d’octubre de 1990,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi de Lorcha de la província d’Alacant, adoptarà la forma bilingüe per a la seua denominació: L’Orxa en valencià i Lorcha en castellà. Les referències que a l’antic nom s’hagueren realitzat pels òrgans de l’Estat o per altres organismes públics s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


Valencia, 1 d’octubre de 1990.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ


Nota[modifica]

Tot i que el decret oficialitza la forma L’Orxa en valencià, actualment la Generalitat Valenciana reconeix oficialment el nom de l’Orxa en la forma valenciana, amb l’article en minúscula, tal com marca la normativa ortogràfica per als topònims.

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 155/1990 sobre la denominació oficial del municipi de l’Orxa.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)