Decret 159/1986 sobre la denominació oficial del municipi de Llombai

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 159/1986, de 22 de desembre, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi de Llombai (València). [3148]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 499, el 5 de gener de 1987
 Baixa


L’Ajuntament de Llombay (València), en sessió celebrada el dia 19 de juny de 1981, acordà de sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi pel de Llombai.

El Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia de Llombai.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Llombay (València), per a l’alteració de la denominació actual per la de Llombai, i a proposta del Conseller d’Administració Pública, amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en la reunió del dia 22 de desembre,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi de Llombay de la província de València, es denominarà Llombai. Les referències que al nom antic s’haguessen realitzat pels òrgans de l’Estat o d’altres organismes públics s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, a 22 de desembre de 1986.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

VICENT SOLER I MARCO


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 159/1986 sobre la denominació oficial del municipi de Llombai.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)