Decret 160/1986, de 22 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi de Gavarda (València)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 160/1986, de 22 de desembre, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi de Gavarda (València). [3149]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 499, el 5 de gener de 1987
 Baixa


 L'Ajuntament de Gabarda (València), en sessió celebrada el dia 25 d'abril de 1986, acordà de sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi pel de Gavarda.
 El Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia de Gavarda.
 La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, disposa, en l'article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.
 En atenció d'aquests motius, vist l'expedient instruït per l'Ajuntament de Gabarda (València), per a l'alteració de la denominació actual per la de Gavarda, i a proposta del Conseller d'Administració Pública, amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en la reunió del dia 22 de desembre de 1986,

Decrete:

Article únic
 L'actual Municipi de Gabarda de la Província de València, es denominarà Gavarda. Les referències que al nom antic s'haguessen realitzat pels òrgans de l'Estat o d'altres organismes públics s'entendran fetes, d'ara endavant, a la nova denominació.

 Valencia, 22 de desembre de 1986.

El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d'Administració Pública,
VICENT SOLER I MARCO


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)