Decret 180/1991 sobre la denominació oficial del municipi d'Orxeta

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 180/1991, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el canvi de la denominació del municipi d’Orcheta per la d’Orxeta. [91/5394]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.647, el 22 d’octubre de 1991
 Baixa


L’Ajuntament d’Orcheta, en la sessió de 25 de gener de 1991, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià d’Orxeta.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia d’Orxeta.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983 de 23 de novembre, d’Us i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tot açò, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Orcheta per a l’alteració de la denominació actual per la forma tradicional en valencià d’Orxeta, i de conformitat amb la proposta elevada pel Conseller d’Administració Pública, en la qual s’acredita l’acompliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 15 d’octubre de 1991,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi d’Orxeta de la província d’Alacant, adoptarà la forma tradicional en valencià d’Orxeta. Les referències que a l’antic nom haguessen estat realitzades pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, 15 d’octubre de 1991.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 180/1991 sobre la denominació oficial del municipi d’Orxeta.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)