Decret 216/1991 sobre la denominació oficial del municipi dels Poblets

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 216/1991, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el canvi de la denominació del municipi de Setla-Mirarrosa y Miraflor per la forma en valencià: els Poblets. [91/6285]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.681, l’11 de desembre de 1991
 Baixa


L’Ajuntament de Setla-Mirarrosa y Miraflor, en sessió plenària de 27 de juliol de 1986, acordà sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma en valencià: els Poblets.

El Gabinet d’Us del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correcta des del punt de vista de la normativa lingüística la grafia en valencià: els Poblets.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/83, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Setla-Mirarrosa y Miraflor per a l’alteració de la denominació actual per la forma tradicional en valencià: els Poblets, i d’acord amb la proposta feta pel Conseller d’Administració Pública, en la qual acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 25 de novembre de 1991,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi de Setla-Mirarrosa y Miraflor de la província d’Alacant, adoptarà la forma en valencià: els Poblets. Les referències que els òrgans de l’estat i altres organismes públics hagen realitzat a l’antic nom s’entendran fetes, a partir d’ara, a la nova denominació.


València, 25 de novembre de 1991.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 216/1991 sobre la denominació oficial del municipi dels Poblets.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)