Decret 24/1990 sobre la denominació oficial del municipi de Mutxamel

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 24/1990, de 31 de gener, pel qual s’aprova la nova denominació del Municipi de Muchamiel per Mutxamel (Alicante). [90/0545]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.238, el 6 de febrer de 1990
 Baixa


L’Ajuntament de Muchamiel (Alicante), en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 1989, acordà sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi pel de Mutxamel.

El Gabinet d’Ús del Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià, la grafia de Mutxamel.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expediente instruït per l’Ajuntament de Muchamiel (Alicante) per a l’alteració de la denominació actual per la de Mutxamel, i a proposta del Conseller d’Administració Pública amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en la reunió del dia 31 de gener de 1990,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi de Muchamiel, de la Província d’Alicante, es denominarà Mutxamel. Les referències que al nom antic s’haguessen realitzat pels òrgans de l’Estat o d’altres organismes públics es consideraran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, 31 de gener de 1990.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 24/1990 sobre la denominació oficial del municipi de Mutxamel.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)