Decret 41/1986 sobre la denominació oficial del municipi de Beneixida

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 41/1986, de 21 de març, pel qual s’aprova la nova denominació del Municipi de Beneixida.
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 368, el 25 d’abril de 1986
Download-icon.svg Baixa


L’Ajuntament de Benegida (València), en sessió celebrada el dia 25 d’agost de 1983, acordà sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi pel de Beneixida.

L’Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València i el Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, consideren correcta en valencià la grafia de Beneixida.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1, que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Benegida (Valencia) per a l’alteració de la denominació actual per la de Beneixida, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria d’Administració Pública, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en reunió del dia 21 de març de 1986,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi de Benegida de la Província de València es denominarà Beneixida. Les referències que al nom antic s’haguessen realitzat pels òrgans de l’Estat o d’altres organismes públics s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, a 21 de març de 1986.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

VICENT SOLER I MARCO


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 41/1986 sobre la denominació oficial del municipi de Beneixida.

Enllaços diversos[modifica]


PD-icon.svg
Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)