Decret 43/1987, de 13 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual és aprovada la nova denominació bilingüe del Municipi de Sagunt en valencià i Sagunto en castellà

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 43/1987, de 13 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual és aprovada la nova denominació bilingüe del Municipi de Sagunt en valencià i Sagunto en castellà. [87/1150]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 581, el 7 de maig de 1987
 Baixa


 769 DECRET 43/1987, de 13 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual és aprovada la nova denominació bilingüe del Municipi de Sagunt en valencià i Sagunto en castellà. [87/1150]


 L'Ajuntament de Sagunto (València), en sessió celebrada el dia 21 de novembre de 1986, acordà de sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi per la forma bilingüe Sagunt en valencià i Sagunto en castellà.
 El Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia de Sagunt i no s'escau cap informe per a la forma en castellà Sagunto que és la denominació actual.

 La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l'article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.
 En atenció d'aquests motius, vist l'expedient instruït per l'Ajuntament de Sagunto (València) per a l'alteració de la denominació actual per la forma bilingüe de Sagunt en valencià i Sagunto en castellà, i d'acord amb la proposta elevada per la Conselleria d'Administració Pública en què s'acredita el compliment de les prescripcions exigides per la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 13 d'abril de 1987,


Decrete:

Article únic
 L'actual Municipi de Sagunto, de la Província de València, adoptarà la forma bilingüe per a la seua denominació: Sagunt en valencià i Sagunto en castellà. Les referències que al nom antic hagen efectuat pels òrgans de l'Estat o d'altres Organismes públics es consideraran fetes, d'ara endavant, a la nova denominació.

 València, a 13 d'abril de 1987.

El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d'Administració Pública,
VICENT SOLER I MARCO


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)