Decret 44/1989 sobre la denominació oficial del municipi de Moixent

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 44/1989, de 4 d’abril, pel qual s’autoritza la nova denominació del Municipi de Mogente en forma bilingüe: Moixent en valencià i Mogente en castellà. [88/1295]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.040, el 10 d’abril de 1989
 Baixa


L’Ajuntament de Mogente (València), en sessió celebrada el dia 29 de juliol de 1988, acordà sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi per la forma bilingüe: Moixent en valencià i Mogente en castellà.

El Gabinet d’Ús del Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia Moixent i no escau cap informe per a la forma en castellà, que n’és la denominació actual.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Mogente (València) per a l’alteració per la forma bilingüe, Moixent en valencià i Mogente en castellà, a proposta del Conseller d’Administració Pública, amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en la sessió del dia 4 d’abril de 1989,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi de Mogente, de la província de Valencia, adoptarà la forma bilingüe per a la denominació:

Moixent en valencià i Mogente en castellà. Les referències que al nom antic s’haguessen realitzat pels òrgans de l’Estat o d’altres Organismes públics s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


Valencia, 4 d’abril de 1989.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

JOAQUIM AZAGRA I ROS


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 44/1989 sobre la denominació oficial del municipi de Moixent.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)