Decret 69/1985 sobre la denominació oficial del municipi de Tavernes de la Valldigna

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 69/1985, de 27 de maig, pel qual s’aprova la nova denominació del municipi de Tavernes de la Valldigna.
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 259, el 10 de juny de 1985
 Baixa


L’Ajuntament de Tabernes de Valldigna (València) en sessió celebrada el dia 4 de febrer de 1985, acordà de sol·licitar el canvi del nom actual del municipi pel de Tavernes de la Valldigna.

L’Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València i el Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, consideren correcta en valencià la grafia de Tavernes de la Valldigna.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Tabernes de Valldigna, per a l’alteració de la denominació actual per la de Tavernes de la Valldigna, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria de Governació, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en reunió del dia 27 de maig de 1985,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi de Tabernes de Valldigna (València) es denominarà Tavernes de la Valldigna. Les referències que a l’antic nom realitzen els òrgans de l’Estat o altres organismes públics, s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, 27 de maig de 1985.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Governació,

FELIP GUARDIOLA I SELLÉS


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 69/1985 sobre la denominació oficial del municipi de Tavernes de la Valldigna.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)