Decret 71/1992 sobre la denominació oficial del municipi de Vilafamés

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 71/1992, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Villafamés pel la de Vilafamés. [92/2444]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.780, el 12 de maig de 1992
 Baixa


L’Ajuntament de Villafamés, en la sessió del dia 29 de juliol de 1991, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Vilafamés.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia de Vilafamés.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Villafamés per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Vilafamés, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 28 d’abril de 1992,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Villafamés, de la província de Castelló, adoptarà la forma tradicional en valencià de Vilafamés. Les referències que a l’antic nom hagen realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, 28 d’abril de 1992.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 71/1992 sobre la denominació oficial del municipi de Vilafamés.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)