Decret 72/1992 sobre la denominació oficial del municipi de Fontanars dels Alforins

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 72/1992, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Fontanares per Fontanars dels Alforins. [92/2399]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.779, l’11 de maig de 1992
 Baixa


L’Ajuntament de Fontanares, en reunió del dia 16 de maig de 1986, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional valenciana de Fontanars dels Alforins.

La Direcció General de Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera que és correcta en valencià la grafia de Fontanars dels Alforins i que s’adapta a la seua tradició històrica.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Fontanares per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Fontanars dels Alforins, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 28 d’abril de 1992,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Fontanares, de la província de València, adoptarà la forma tradicional en valencià de Fontanars dels Alforins. Les referències que a l’antic nom hagen fet els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir d’ara, a la nova denominació.


València, 28 d’abril de 1992.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 72/1992 sobre la denominació oficial del municipi de Fontanars dels Alforins.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)