Decret 90/1992 sobre la denominació oficial del municipi del Verger

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 90/1992, de 8 de juny, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Vergel. [92/3259]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.805, el 16 de juny de 1992
 Baixa


L’Ajuntament de Vergel, en sessió plenària de 28 de novembre de 1991, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional valenciana: el Verger.

La Direcció General de Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera que és correcta en valencià la grafia el Verger.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Vergel per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià el Verger, on s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 8 de juny de 1992,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Vergel, de la província d’Alacant, adoptarà la forma tradicional en valencià: el Verger. Les referències que a l’antic nom hagen fet els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir d’ara, a la nova denominació.


Valencia, 8 de juny de 1992.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 90/1992 sobre la denominació oficial del municipi del Verger.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)