Decret 99/1992 sobre la denominació oficial del municipi de la Torre d'en Besora

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 99/1992, de 22 de juny, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Torre Embesora (Castelló). [92/3692]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.820, el 7 de juliol de 1992
 Baixa


L’Ajuntament de Torre Embesora (Castelló), en sessió realitzada el dia 22 de novembre de 1991, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional valenciana de la Torre d’En Besora.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera que és correcta en valencià la grafia, la Torre d’En Besora.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Torre Embesora per a l’alteració de la denominació actual per la forma tradicional en valencià de la Torre d’En Besora, on s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública i la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 22 de juny de 1992,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Torre Embesora de la província de Castelló adoptarà la forma tradicional en valencià la Torre d’En Besora. Les referències que a l’antic nom hagen fet els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir d’ara, a la nova denominació.


València, 22 de juny de 1992.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ

Nota[modifica]

Tot i que el decret oficialitza la forma la Torre d’En Besora, actualment la Generalitat Valenciana reconeix oficialment el nom de la Torre d’en Besora, amb l’article en minúscula, tal com marca la normativa ortogràfica per als topònims.

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 99/1992 sobre la denominació oficial del municipi de la Torre d’en Besora.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)