Decret del 9 de juny de 1980 sobre la denominació oficial del municipi de la Pobla Llarga

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRÉT pel qual s'aprova el canvi de nom del Municipi de Puebla Larga pel de Pobla Larga
Ple del Conséll del País Valencià
Publicat al Bolletí Oficial del Consell del País Valencià (BOCPV) núm. 24, del 16 de juny de 1980
 Baixa


Vist l’expedient instruít per l’Ajuntament de Puebla Larga (Valéncia) per al canvi del nom actual pel de Pobla Llarga.

RESULTANT: Que l’Ajuntament de Puebla Larga, en sessió plenària celebrada én el quorum legàl el dia 3 de maig de 1979, aprovà l’expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl per de Pobla Llarga, a fi d’adequar el nom castellanisat del municipi a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que l’expedient ha estàt expòst al public per plaç reglamentari, sense que contra el matéix es presentara reclamació alguna.

RESULTANT: Que l’Excelentíssima Diputació de Valéncia ha donàt son informa favorable.

RESULTANT: Que a l’expedient s’afíg un escrít del Croniste Oficiàl de Puebla Larga, en el qual s’informa la correcció del canvi que es solicita.

CONSIDERANT: Que l’acòrt municipàl ha segút adoptàt én el quorum exigít per l’articul 303 de la Llei de Regim Locàl.

CONSIDERANT: Que a tenor de lo dispòst en els articuls 1.ér-2-3 del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, i 5.nt-2-3 del Decrét del Conséll del País Valencià de 21 d’agóst de 1979, correspòn la resolució del present expedient del Ple del Conséll del País Valencià.

El Ple del Conséll, en sa reunió del dia nou de juny de 1980 a proposta de la Conselleria de l’Interior, acordà per unanimitat aprovar el canvi de nom del municipi de Puebla Larga de la província de Valéncia, pel nom de Pobla Llarga.


Donat en la ciutat de Valéncia a 9 de juny de 1980.

El President del Consell (en funcions)

ENRÍC MONSONIS DOMINGODecrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret de 9 de juny de 1980 sobre la denominació oficial del municipi de la Pobla Llarga.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)