Decret del Ple del Consell pel qual hom aprova el canvi de nom del Municipi de Játiva pel de Xàtiva

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET del Ple del Consell pel qual hom aprova el canvi de nom del Municipi de Játiva pel de Xàtiva.
Ple del Consell del País Valencià
Publicat al Butlletí Oficial del Consell del País Valencià (BOCPV) núm. 15, de l'1 de febrer de 1980
 Baixa


DECRET del Ple del Consell pel qual hom aprova el canvi de nom del Municipi de Játiva pel de Xàtiva.

 Vist l'expedient instruït per l'Ajuntament de Játiva per al canvi de nom actual pel de Xàtiva.

 RESULTANT: Que l'Ajuntament de Játiva, en sessió plenària celebrada amb el quòrum legal del dia 6 de setembre de 1979 va aprovar l'expedient instruït per a sol·licitar el canvi de nom actual del municipi pel de XÀTIVA, a fi d'adequar el nom castellanitzat del municipi a la toponímia valenciana.

 RESULTANT: Que l'expedient va estar exposat al públic per termini reglamentari sense que contra aquest no es presentàs cap reclamació.
 RESULTANT: Que la Diputació Provincial de València no ha emés el seu dictamen, el qual li va ser sol·licitat per la Conselleria de l'Interior en escrit número 580 de 2 d'octubre de 1979.
 RESULTANT: Que a l'expedient s'uneix al dictamen de N'Agustí Ventura Conejero, Catedràtic de Llatí, en el qual es demostra la correcció de la denominació que se sol·licita, així com la fotocòpia d'un Decret de les Corts Generals congregades a la ciutat de Cadis per les quals s'ordena "que se restituya a la ciudad su antiguo nombre de XÀTIVA".
 CONSIDERANT: Que dels documents o informes obrants a l'expedient es desprèn la conveniència de dur a terme el canvi de nom sol·licitat, no sols per l'aspiració del veïnat, sinó pels antecedents històrics de la denominació, segons es desprén del dictamen emés i del Decret de les Corts Generals datat a Cadis en octubre de 1811.

 CONSIDERANT: Que l'acord municipal ha estat adoptat amb el quòrum exigit per l'article 303 de la Llei de Règim Local.
 CONSIDERANT: Que en no emetre dictamen la Diputació Provincial de València, haurà d'estar-se a allò que disposa l'article 86 de la Llei de Procediment Administratiu de 17 de juliol de 1958.
 CONSIDERANT: Que a tenor del que disposen els articles 1.er-2-3 del Reial Decret 695/1979, de 13 de febrer, i 5é-2-3 del Decret del Consell del País Valencià de 21 d'agost de 1979 correspon la resolució del present expedient al Ple del Consell del País Valencià.

 Article únic.—El Ple del Consell, en la seua reunió del dia 7 de gener de 1980, a proposta de la Conselleria de l'Interior, va acordar per unanimitat aprovar el canvi de nom del Municipi de JÁTIVA, de la província de València pel nom de XÀTIVA.

 Donat al Palau de la Generalitat, ciutat de València, a 7 de gener 1980.

El President del Consell
(en funcions) 
ENRIC MONSONÍS DOMINGO


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)