Decret sobre la denominació oficial del municipi de Llutxent

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET pel qual s'autoritza el canvi de nom del Municipi de Luchente pel de Llutxent
Consell del País Valencià
Publicat al Butlletí Oficial del Consell del País Valencià (BOCPV) núm. 20, del 15 d'abril de 1980
 Baixa


Vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Luchente per al canvi de nom actual pel de Llutxent.

RESULTANT: Que l’Ajuntament de Luchente, en sessió plenària celebrada amb el quorum legal el dia 20 de juliol de 1979 va aprovar l’expedient instruït per a sol·licitar el canvi de nom actual pel de Llutxent, a fi d’adequar el nom castellanitzat del municipi a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que l’expedient va estar exposat al públic per termini reglamentari sense que contra ell es presentàs cap reclamació.

REUSLTANT: Que l'Excma. Diputació de València hi ha emés el seu informe favorable.

RESULTANT: Que a l’expedient s’uneix informe del Departament de Lningüística Valenciana de la Universitat de València en el qual s'informa la correcció del canvi que se sol·licita.

CONSIDERANT: Que dels documents i informes que són a l’expedient es desprèn la conveniència de dur a terme el canvi de nom sol·licitat, no sols per l’aspiració del veïnat, sinó pels antecedents històrics de la denominació, segons es desprén del dictamen emés.

CONSIDERANT: Que l’acord municipal ha estat adoptat amb el quòrum exigit per l’article 303 de la Llei de Règim Local.

CONSIDERANT: Que a tenor del que disposen els articles 1.er-2-3 del Reial Decret 695/1979 de 3 de febrer i 5é.2-3 del Decret del Consell del País Valencià de 21 d’agost de 1979 correspon la Resolució del present expedient al Ple del Consell del País Valencià.

El Ple del Consell, en la seua reunió del passat 1 d'abril de 1980, a proposta de la Conselleria d’Interior, va acordar per unanimitat aprovar el canvi de nom del Municipi de Luchente, de la província de València pel nom de Llutxent.


A la ciutat de València, a u d'abril de mil nou-cents vuitanta.

El President del Consell (en funcions)

ENRIC MONSONÍS DOMINGODecrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi de Llutxent.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)