Furs, capítols, provisions e actes de cort fets y atorgats per la S.C.R.M. del rey don Phelip nostre senyor, ara gloriosamente regnant. Monçó, 1626

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Furs, capítols, provisions e actes de cort fets y atorgats per la S.C.R.M. del rey don Phelip nostre senyor, ara gloriosamente regnant. Monçó, 1626
Felip IV de Castella
Amb aquests furs hom va pretendre tenir diferenciats el regne de València i el regne d'Aragó.
Download-icon.svg Baixa

Habitadors del Regne dehuen viure a fur de aquell y no poden al·legar que estan poblats a fur de Aragó.

Item en algunes parts del dit Regne los habitadors pretenen estar poblats a fur de Aragó, y sobre dita pretensio hi ha hagut altercats y plets que han costat a les parts molts grosses sumes y cantitats. Per resecar les quals, y per observació y conservació dels furs del dit Regne, supliquen sia provehit que en tot aquell se guarde lo fur de València, sens que's puga pretendre ni alegar per persona alguna per ningun temps, que estarien poblats a fur de Aragó. Plau a sa Magestat.

Furs, capítols, provisions e actes de cort fets y atorgats per la S.C.R.M. del rey don Phelip nostre senyor, ara gloriosamente regnant. En les corts per aquell celebrades als regnícols de la ciutat y regne de València, en la vila de Monçó, en lo any MDCXXVI, València, 1635, fol. 12 vo.PD-icon.svg Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)