Jochs Florals de Barcelona en 1859/Llista dels mantenedors y adjunts del any 1859

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
← Pòrtic Llista dels mantenedors y adjunts del any 1859
Jochs Florals de Barcelona en 1859
Acta de la festa →LLISTA

DELS MANTENEDORS Y ADJUNTS

DEL ANY 1859.
MANTENEDORS.


 D. Manuel Milá, president del Consistori
 D. Joaquim Rubió y Ors.
 D. Victor Balaguer.
 D. Joan Cortada.
 D. Miquel Victoriá Amer.

 D. Joseph Lluís Pons.
 D. Antoni de Bofarull, secretari.

________


ADJUNTS.Aguilera. D. Aleix
Aguilera. D. Sebastiá
Aguiló. D. Francesch
Aguiló. D. Mariano
Alar. D. Lluís Fernando de
Altadill. D. Antoni
Amer. D. Miquel Victoriá
Angelon. D. Manuel
Anglasell. D. Ramon
Aranyó. D. Francesch
Arimon. D. Joaquim
Bach. D. Tomás Lluís.
Bahí. D. Joseph de
Bahí. D. Joseph de
Baixeras. D. Francesch
Balaguer. D. Víctor
Barnola. D. Lluís de
Barinaga. D. Pere
Blanch. D. Adolfo
Bofarull. D. Antoni de
Bofarull. D. Manuel de
Bosomba. D. Mariano
Bris. D. Francesch Pelai
Busquets. D. Marcial
Cadafalchs. D. Joaquim
Camps y Fabrés. D. Antoni
Ciscar. D. Ramon de
Cortada. D. Joan
Cutchet. D. Lluís
Damians. D. Federico
Duran y Bas. D. Manuel
Eías Marchal. D. Miquel de
Estorch y Siqués. D. Pau
Esirada. D. Salvador.
Fasant. D. Francesch.
Feixó. D. Ramon
Ferrer. D. Batista
Ferrer Fernandez. D. J. A.
Ferran. D. Ignasi M.ª de
Feu. D. Joseph Leopoldo
Flaquer. D. Joseph
Flaquer. D. Francisco de P.
Flotats. D. Mariano
Fluxent. D. Miquel
Font. D. Ramon
Font y Guitart. D. Joan
Fontrodona. D. Ignasi
Forns. D. Francisco de P.
Fox y Odena. D. Emili
Gibert. D. Eduardo
Gonzalez. D. Fernando
Illas y Vidal. D. Joan
Lasarte. D. Manuel de
Letamendi. D. Joseph de
Lorenzale. D. Claudi
Llansó. D. Jaume
Llausás. D. Joseph
Lleó. D. Modest
Llivi. D. Francisco de P.
Llobet. D. Joseph A.
Llorens. D. Francisco de P.
Llorens. D. Modest
Llovera. D. Esteve
Manero. D. Salvador
Manjarrés. D. Joseph
Manyé y Flaquer. D. Joan
Marquillas. D. Félix
Milá. D. Manuel
Milá. D. Pau
Minguell. D. Emili
Muns. D. Francesch
Muns. D. Ramon
Orellana. D. Francisco J.
Oriol y Bernadet. D. Joseph
Pascual. D. Eussebi
Patxot. D. Fernando
Patxot. D. Manuel
Permanyer. D. Francisco
Petit. D. Ignasi
Planas y Casals. D. Manuel
Ponts. D. Joseph Lluís
Ponts y de Fuster. D. Lluís G. de
Portabella. D. Pere
Pouplana. D. Eduardo
Pujol. D. Joseph
Quintana. D. Albert de
Reynals. D. Estanislau
Rius. D. Francisco de P.
Roca y Ferreras. D. Joseph
Rocafort y Batlle. D. Joaquim
Roig. D. Ramon
Rovira. D. Manuel
Rubió. D. Joaquim
Sala. D. Marcelino
Sala. D. J. Jacinto
Sala y Roig. D. Joan
Saura. D. Jaume
Sirvent. »
Torrabadella. D. Geroni
Tós y Damiá. D. Jaume
Tresserra. D. Ceferino
Valentí. D. Joaquim
Valls. D. Pau
Vila. D. Agustí
Vilaseca. D. Isidro
Vives. D. Pere Nolasco