Libre de mil proverbis/Capítol I

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL PRIMER


DE DEV

1HAGE s u alegre, per ço car Deus es tot bo e complit.
2Car Deus es pus bo que tot quant es, ama mes Deu per la sua bontat que per lo teu be.
3Contra la bonea e granea de Deu no vuyles esser bo ne gran.
4On pus souen membraras e entendras Deu, pus souen l amaras e l tembras.
5Qui mes tem Deu que no l ama, mes ama si mateix que Deu.
6Sies bo, per ço que Deus haja en tu bona obra.

7Ab peccat no cregues esser en gracia de Deu.
8Molt mes ama la obra que Deus ha en tu, que la obra que tu has en eyl.
9Mes de be pots fer ab Deu en un dia, que ab tu mateix en mil anys.
10Mes ama Deus tu per sa bontat que per la teua.
11Prega Deus segons les seues condicions, e no segons les teues.
12Car a Deu couenen grans obres, pots a Deu demanar grans coses.
13Molt conegues Deu, per ço que molt lo pusques amar.
14Qui les obres de Deu no ama, Deus no ama les obres d aquell.
15Tot hom qui ab Deu se baralla es vençut.
16Sens bontat no hagues en Deu esperança.
17Cerca la teua fi en la fi de Deu.

18Lo teu poder, en lo poder de Deu lo cerca.
19Fe ab Deu companya, per ço que no hages fretura.
20No cregues mes honrar Deus ab los bens temporals que ab los espirituals.