Libre de mil proverbis/Capítol XLI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XLI


DE AVARICIA

1AB avaricia est contra larguesa, qui es proprietat de Deu.
2No sies auar de virtuts, pus que n pots hauer quant en pots voler.
3Qui no ha caritat es auar.
4Nuyl hom no ha tanta de fretura con ha auar.
5Hom auar es pus luny a esperança que altre hom.
6Avaricia es malaltia continua de anima e de cors.
7Nuyl hom no enten tan poch raho con hom auar.
8Satisfaccio en hom auar no ha loch.

9Tot hom auar fa mes per pahor que per amor.
10Hom auar a tart riu.
11A hom auar no demanes conseyl.
12A hom auar no cerques[1] negun be.
13Hom auar no sapia tos secrets.
14Tot hom auar es ladre.
15No creegues hom auar de ton be.
16Hom auar no ha res.
17Desconexença esta mes en hom auar, que en altre hom.
18Sotsmes de hom auar es fort sotsmes.
19Qui souen hom auar prega, souen se penet.
20Hom auar enueja tots sos vehins.


  1. Cerchs