Libre de mil proverbis/Capítol XXIII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XXIII


DE CONFESSIO

1A hom qui ama confessio confessa ton peccat.
2A hom qui no coneix peccat no confesses ton peccat.

3Confessio sens contriccio no val res.
4Confessio en sanitat es sana, e en malaltia malalta.
5Qui s confessa ab rialles sens confessio mor.
6Confessio ab vergonya pots fer sana e malalta.
7En ta confessio acompanya sospirar e plorar ab virtuts.
8En confessio fe ton confessor ton amich, jutge e senyor.
9En confessio es confessor vicari de Deu.
10Tan fortment te confessa en una vegada, que no t calga confessar altra vegada.
11Qui s confessa e qui confessa no deu en confessio pendre part.
12Deus cuida enganar qui son confessor engana.
13Lo confessor qui es procurador no sap confessar.

14En tal manera te confessa que ab consciencia e ab contriccio hages pau.
15Qui falsament se confessa, Deu desonra.
16Peccador sens confessio esta en ira de Deu.
17Confessa t a Deu tro hages qui t pusca confessar.
18Qui ven confessio compra peccat.
19La fi de confessio es perdo.
20Ab los enemichs de confessio no sies priuat.