Libre de mil proverbis/Capítol XXIX

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XXIX


DE DEVOCIO

1SI vols hauer gran deuocio, souen membra e enten e ama les grans nobleses e perfeccions que Deus ha per essencia e per obres.

2Sens sanctetat no pots hauer deuocio.
3Major deuocio pots hauer per contemplar que per paraules.
4Contemplacio es fontana de on ixen deuotes paraules.
5Deuocio fa los uyls plorar e lo cor alegrar.
6Deuocio sadoyla e engreixa la anima, e affebleix lo cors.
7Ab deuocio participes e parles ab Deu.
8Ab deuocio conexeras si est en la gracia de Deu.
9Ab deuocio demanes a Deu amor, e ab deuocio Deus la t dona.
10Deuocio te fa sospirar, e lo sospirar te fa amar.
11Qui ha deuocio tots bens ha.
12Deuocio t aporta de Deu tot ço que has mester.

13Ab deuocio fuigs a temptacio e has pau.
14Hages deuocio e hauras Deu.
15Lo major enemich que ha peccat es deuocio.
16Hom deuot souen plora e tart riu.
17Deuocio es filla de caritat e de pietat.
18Qui ab deuocio demana perdo no s fadiga.
19Meylor amich no pots hauer que deuocio.
20Amistat sens deuocio no dura.
21Hages deuocio e no hauras pahor.