Libre de mil proverbis/Capítol XXXI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XXXI


DE PACIENCIA

1LES rails de paciencia son prudencia, e fortitudo, e humilitat e abstinencia.

2Con abstinencia neix, paciencia comença.
3De paciencia neix pau.
4Hom pacient no es vençut.
5Paciencia no s penet.
6Qui ha paciencia ha si mateix.
7Ab paciencia t aconseyla.
8Paciencia humilia l erguylos.
9Tramet a Deu paciencia e sera en tu pacient.
10Paciencia per amor es pus fort que per pahor.
11Con impaciencia plora paciencia se riu.
12Impacient ab paciencia lo repren.
13Paciencia no ment.
14Paciencia no despen.
15Paciencia conuida.
16Paciencia no s clama.
17Paciencia ha pena per ço que haja victoria.

18Paciencia tota hora ha que donar.
19Paciencia en lo començament plora, e riu en la fi.