Libre de mil proverbis/Capítol XXXVI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XXXVI


DE PERSEVERANÇA.

1BONA perseuerança es imatge de bona euiternitat.
2Sens perseuerança no pots atenyer la fi a la qual est creat.
3Qui perseuera de dia e de nit, va a aço que desira.
4Neguna cosa no va pus tost que perseuerança.
5No t pots escusar de perseuerança en ta volentat.
6Perseuerança en la fi es sostenguda.
7Si vols perseuerar, souen consira en ço que desires.
8Perseuerança requer que moltes virtuts li sien amigues.
9Perseuerança antiga es pus fort que noueyla.

10Qui no perseuera, no va.
11Neguna virtut ha pus desamich que perseuerança.
12Ab caritat e prudencia e força de coratge venç perseuerança sos enemichs.
13Perseuerança e antich linyatge han alcun parentesch.
14Perseuera ta amor en la amor de Deu, e lo seu poder en lo poder de Deu.
15Perseuera ab contriccio, confessio e satisfaccio.
16Perseuera ab oracio, per ço que Deus t ajut.
17Qui perseuera viu alegre.
18Perseuera en tot be, e no hauras pahor.
19Ab perseuerança fuigs a mal e vas a be.
20Qui ven perseuerança, ven ço que no pot cobrar.
21Perseuera ab justicia e leyaltat, e no seras vençut.