Llei 1/1980, de 12 de juny, per la qual es declara Festa Nacional de Catalunya la diada de l'onze de setembre

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Llei 1/1980, de 12 de juny, per la qual es declara Festa Nacional de Catalunya la diada de l'onze de setembre
Generalitat de Catalunya
Llei per la qual es declara Festa Nacional de Catalunya la diada de l'onze de setembre (1980), publicat al DOGC Núm. 70, de 25 de juny de 1980,
i corregida posteriorment en el DOGC Núm. 109, de 28 de gener de 1981
 Baixa

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
 Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha sancionat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent Llei:

LLEI 1/1980

de 12 de juny, per la qual es declara Festa Nacional de Catalunya la diada de l'onze de setembre

 El recobrament nacional dels pobles passa, sens dubte, per la recuperació de les seves institucions d'autogovern.
 Passa, també, per la valoració i exaltació de tots aquells símbols a través dels quals les comunitats s'identifiquen amb si mateixes, ja que sintetitzen tota la complexitat dels factors històrics, socials i culturals que són les arrels de tota realitat nacional.
 D'entre aquests símbols, destaca l'existència d'un dia de Festa, en el qual la Nació exalta els seus valors, recorda la seva història i els homes que en foren protagonistes i fa projectes de futur.
 El poble català en els temps de lluita va anar assenyalant una diada, la de l'onze de setembre, com a Festa de Catalunya. Diada que, si bé significava el dolorós record de la pèrdua de les llibertats, l'onze de setembre de 1714, i una actitud de reivindicació i resistència activa enfront de l'opressió, suposava també l'esperança d'un total recobrament nacional.
 Ara, en reprendre Catalunya el seu camí de llibertat, els representants del Poble creuen que la Cambra Legislativa ha de sancionar allò que la Nació unànimement ja ha assumit.
 Per això el Poble de Catalunya estableix, per la potestat del seu Parlament, la següent Llei:
 Article primer. — Es declara Festa Nacional de Catalunya la diada de l'onze de setembre.
 Article segon. — Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.
 Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i Autoritats als quals pertoqui la facin complir.

 Barcelona, 12 de juny de 1980.

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Joan Rigol i Roig
Conseller de Treball


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)