Obras del poeta valenciá Ausias March/Als fats coman tot quant será de mí

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu Als fats coman tot quant serà de mi.

 LXXIX.
 
Als fats coman tot quant será de mí
puis só estolt de ma electió,
mon seny es mort á qui Dèu no perdó
puig al començ del tot me derrenclí.
Ja no es temps tenir frens al voler,
malalta es ma bona voluntat
é vaig en lloch hon no vull ser portat,
só descontent de tot quant puscha fér.

Si com al hóm no li basta poder
paralitich quant es en péu llevat
anar al lloen hon vol ésser anat
ans cáu ó tort vá contra son mester,
ne pren á mi que no fás lo que 'm plau,
y lo voler de la rahó es vençut
é si 'l complach mon delit es perdut
é sens cor faç tot quant de mi vejáu.

Si com als vents es donada la Nau
mentre 's debat als mariners vengut,
lla donchs la Nau son camí ha tengut
per senyal tal qual ans de contrast jáu,
ne pren á mi car mon entenimént
ha gran debat ab lo voler del cos,
de terminar llur debat clar no gos
proejant lo temps l' apetit vaig siguént.

Passá lo temps que fuy d' amor contènt
si be tots temps sentí ses grans dolórs
mescladamènt del cos ab amargórs,
creya Rey ser vehentme d' ell servènt;
jo fuy content de sos mals sens los béns
per bé que 'l mal sens be no pot venir,
mes jo emprench per ells mes que morir
malamènt viu qui en mal fer no te fréns.

O tu, amor, qui ton poder m' estèns
axí fortmènt que no 't puch resistir,
ix fora mi puix en plaher no gir
ma voluntat á fér tots manamènts.
Vulles haver en contra mi ergull,
léixal vassall qui no 't vol per senyor,
quin movimènt venç aquesta dolor
fentme jaquir ben fer del que 'm despull

Aquesta meu fet bona si no 'l acull
é lo present es ple de gran tristor
aquesta ve del dan avenidor
que de present lo tinch davant mon ull.
o 'l soferré si ab cor mòlt ardit
la que jo am per mi passa lo mal,
sens penedir, qui 's penit grat no val;
lla donchs la mort no 'm será sens delit.

 Tornada.

Llr entre carts, gran es lo meu delit
mentre no pens lo qui porieu fer,
tot acte es prop de lla hon es poder
si al voler governa l' esperit.