Obras del poeta valenciá Ausias March/Amor se dol com breument jo no muyr

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu Amor se dol com breument yo no muyr.

 XLI.
 
Amor se dol com breument jo no muyr
puix no li fall per esser de mi fart
car sos mals ginys 'm han portat en tal part
que mon delit es quant de plor abuyr
é de mon dan jo no sò mal mirent
cart so forçat d' entrar dins tal presó
que 'l seny tinch pres l' àrbitre y la rahó
amor ho té per séu forçadament.
 
Jo fás tot quant me diu lo pensament
é si hagués tan seny com Salomó
fòra tot poch no dar ocassió
que no temés á son gran manament
celi qui no sent ço que pot fér mòlt amar
jo li perdó si de mi va trufant,
Piramus volch morir passat d'un brant,
é per semblant mort Tisbe volch passar.
 
Si no es pech, qui 's déu maravellar
de algun cas fort qu' esdevenga al amant?
L' hom fora seny no pot ser ben usant
tal me confés, donchs no 'm vulláu reptar;
amor ha pres lo carch si en res fallesch
car so abstret de seny é de saber
é res no faç en contra son voler
desijant bé la dolor li graesch.

Estant á part tot sol jo 'm enpeguesch
imaginant ço que deuria fèr
d' executar no dech haver espèr
puix lo primer afaig no enseguesch,
l' imaginar amor me vol rependre
tant llargament ab vergonya 'm refrena.
¿Com se fará que ab cara serena
haja poder de ma rahó estendre?

Los fets d' amor jo no puch bé entendre
de grans contrasts ma opinió es plena
hónrram lo jorn que no sent ulla pena
pensant en ço que vinch al arma rendre,
si altra veu l' imaginar mi parta
per dar senyal que jo sia cregut
suplich la mort que en un tal cas m' ajut,
é si no 'm val ma veritat jáu morta.

 Tornada.

Lir entre carts, fins á veure la porta
de mos delits sobirans só vengut
no hi he tocat ans me 'n torn com á mut,
é per tornar ja trob la via torta.